Horizon 2020 – 3-year fully funded Ph.D. program in Ageism, Bar-Ilan University, Israel

Izraelski Uniwersytet Bar-Ilan otwiera nabór wniosków do uczestnictwa w nowym innowacyjnym programie studiów doktoranckich w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie – Sieci Szkoleń Innowacyjnych  (ITN), finansowanym przez Komisję Europejską w programie „Horyzont 2020”
w tematyce związanej ze starzeniem się i dyskryminacją ze względu na wiek (ageizm).

Ogólnym celem programu jest połączenie nauki z polityką w dziedzinie ageizmu.
Poszukuje się 4 doskonałych początkujących badaczy (Early Stage Researchers) na 3-letnie, w pełni finansowane studia doktoranckie, prowadzone w jęz. angielskim.

Wymogi formalne:

Kandydaci mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych licząc od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym oraz mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyjęciem w ramach projektu.
Obszary badawcze obejmują: psychologię, socjologię, psychologię społeczną, nauki polityczne, pracę socjalną, gospodarkę, projektowanie, sieci społeczne, geografię, pielęgniarstwo, gerontologię, gender studies, badania rynku pracy, antropologię, prawo i dziedziny pokrewne.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2018 r.

Szczegóły oferty

Informacje o zasadach uczestnictwa w sieciach ITN na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE

Informacje o konkursie na tworzenie sieci ITN o dowolnej tematyce badawczej (data zamknięcia 17.01.2018 r.)