Horyzont 2020/Horyzont Europa – szkolenia on-line Sieci KPK PB UE (stale aktualizowana lista)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE stworzył listę szkoleń i warsztatów on-line na temat Programu Horyzont 2020/Horyzont Europa prowadzonych przez ekspertów z KPK PB UE oraz z Regionalnych Punktów Kontaktowych BP UE, w tym RPK Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Lista szkoleń jest stale aktualizowana:

https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-h2020/nasze-szkolenia

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!