IMOTION – Erasmus Staff Training – wymiana pracowników administracyjnych

Zachęcamy pracowników administracyjnych naszej Uczelni do udziału w programach wymiany (szkolenia, warsztaty), w zakresie obsługi miedzynarodowych projektów badawczych, organizowanych przez różne uczelnie z całej Europy w ramach „Erasmus Staff Training”.

Oferty zamieszczone na stronie http://staffmobility.eu/staff-week-search można filtrować wg tzw. grup docelowych „target groups”

Link do tej bazy ofert został również dodany do naszej wyszukiwarki „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”: https://mobility.project.uw.edu.pl .

UWAGA: 

Finansowanie kosztów podróży i pobytu należy zapewnić we własnycm zakresie, tj. sfinansować je ze środków jednostki wysyłającej, chyba że macie Państwo “zabezpieczone” środki pokrycie kosztów wymiany pracowników w programie Erasmus +.

Co roku Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza konkurs na dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ („Erasmus Staff Training”). Osobom zakwalifikowanym może zostać przyznane stypendium Erasmus (tzw. stypendium Erasmus typu STT). Z budżetu centralnego UW pokrywane są także koszty podróży, do określonej wysokości. Koszty ubezpieczenia na czas podróży i szkolenia należy pokryć we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BWZ:

  1. w przypadku wyjazdów do instytucji z 27 krajów UE, EOG, Turcji i Byłej Republiki Macedonii: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu („Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych”); informacji udziela także p. Ewa Rak (Ewa.Rak@adm.uw.edu.pl);
  2. w przypadku wyjazdów do instytucji z krajów innych niż wyżej wymienione (tzw. krajów partnerskich): http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie ; informacji udziela także p. Jakub Rejniak (Jakub.Rejniak@adm.uw.edu.pl).
  3. Koszty udziału w szkoleniu, podróży i pobytu można pokryć we własnym zakresie lub w uzgodnieniu oraz w zakresie uzgodnionym z dziekanem / kierownikiem jednostki UW.

 PRZYJAZDY

Pracownicy uczelni zagranicznych, które mają prawo uczestniczenia w programie Erasmus+,

mogą zostać przyjęci na szkolenie lub warsztaty organizowane bądź przez jednostki UW bądź przez  BWZ. Szczegółowych informacji udzielają p. Ewa Rak (Ewa.Rak@adm.uw.edu.pl) lub p. Joanna Nagłowska (Joanna.Naglowska@adm.uw.edu.pl.