Kolejna edycja warsztatów pt. „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”, Politechnika Warszawska, 20 listopada

RPK Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na warsztaty pt. „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”, które odbędą się 20 listopada (środa) br. w godzinach 09:30-14:00 w laboratorium komputerowym Politechniki Warszawskiej (Gmach Mechaniki Wydziału Elektrycznego, Instytut Elektroenergetyki, adres: ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, sala komputerowa nr 12 – I piętro).

 

Wstępny program warsztatów (PDF)

Mapa z oznaczonym Gmachem Mechaniki

 

Dla kogo:

Warsztaty skierowane są zarówno do naukowców (profesorów, doktorów, doktorantów), jak również do osób, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w zakresie:

  • zarządzania i oceny projektów badawczo-rozwojowych,
  • wykorzystywania rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii i innowacji,
  • edukacji, komunikacji, etyki,
  • międzynarodowej współpracy w nauce i technologii,
  • rozwoju zasobów ludzkich

i chcą zgłosić swoje kandydatury na ekspertów oceniających wnioski projektowe w konkursach ogłaszanych w programie Horyzont 2020.

 

Rejestracja online:

Formularz rejestracji znajduje się pod adresem:

http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-pt-zostan-ekspertem-komisji-europejskiej-20-11-2019/

Prosimy o rejestrację najpóźniej do piątku 15 listopada br.

 

Ważne informacje:

  • Ze względu na pojemność sali ilość miejsc ograniczona do 25 – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Minimalna liczba uczestników: 8 osób. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach prosimy o wysłanie informacji na adres brelih-wasowska@adm.uw.edu.pl .