Kolejne przedłużone terminy składania wniosków w konkursach programu Horyzont 2020

W związku z panującą pandemią COVID-19 Komisja Europejska przesunęła kolejne terminy nadsyłania wniosków w otwartych konkursach programu Horyzont 2020, wśród nich termin składania wniosków w konkursie MSCA RISE.

Termin składania wniosków w konkursie MSCA RISE został przedłużony do 12 maja.

Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych konkursów dostępne są na portalu Funding & Tenders.

Zachęcamy do regularnego śledzenia informacji na Portalu w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.