Komunikat NCN ws. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych

W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

Źródło: Strona NCN (data wizyty na stronie13.03.2020, godz. 15:55): https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-raporty-roczne-i-koncowe