Komunikat NCN ws. wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych

W związku z komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, Narodowe Centrum Nauki (NCN) rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.

W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu prosimy o niezwłoczne poinformowanie NCN o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.

W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym jest możliwość skrócenia pobytu lub zrealizowania pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie NCN, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.

W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.


Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-komunikat-ws-wyjazdow-do-zagranicznych-osrodkow-naukowych