Konferencja „PoliSSH perspective on Horizon Europe” 27 listopada 2019 r.

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję „PoliSSH perspective on Horizon Europe”, która odbędzie się w środę 27 listopada w godzinach od 9:00 do 17:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Głównym celem konferencji jest wsparcie udziału naukowców z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych w programach ramowych UE, zwłaszcza w kolejnym programie ramowym „Horyzont Europa”.

Główne przemówienie wygłosi Pan Harald Hartung, Head of Unit/Dyrektor Działu „Sprawiedliwe społeczeństwa i dziedzictwo kulturowe” w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji).

Ważne informacje:

  • Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.
  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja (na stronie KPK)