Konkurs QuantERA

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią QuantERA zapraszają do udziału w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych – QuantERA Call 2019.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w QuantERA Call 2019: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Konkurs jest jednoetapowy. Deadline składania wniosków: 18.02.2019.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN oraz QuantERA.

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215