Konkurs SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze

Konkurs SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspólnie z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC).

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze wynosi 25 mln zł. Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji – 250 tys. zł.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2.

Termin składania wniosków w BMPB: 08.03.2021 (wydruk całego wniosku (wydruk roboczy), parafowany odręcznie lub elektronicznie przez kierownika jednostki oraz pełnomocnika kwestora, Joint Project Description oraz potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot).