Konsultacje na temat przyszłego kształtu programu LIFE

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat treści i przyszłego kształtu Programu LIFE, który w kolejnym okresie finansowania (2021–2027) będzie jedynym programem finansowania UE poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii. Program LIFE ma na celu pomóc Europie osiągnąć założone priorytety, w tym przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

 

Konsultacje potrwają do 27 kwietnia 2020.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o konsultacjach wśród naukowców zajmujących się badaniami w zakresie środowiska, klimatu i energii.