Przedłużony termin konsultacji publicznych na temat wdrożenia programu Horyzont Europa

 

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. Czas konsultacji został wydłużony do piątku 4 października 2019 r.

Pod koniec czerwca br. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje, które mają na celu określić najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską oraz zdefiniować najbardziej oczekiwane efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Do 4 października br. w ankiecie znajdującej się poniżej mogą Państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak należy wdrożyć program Horyzont Europa. Konsultacje dotyczą samej organizacji konkursów, składania wniosków i oceny aż po raportowanie i wykorzystywanie wyników prac.

Uzyskane opinie staną się fundamentem dla pierwszego planu strategicznego programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024). Będą stanowić także istotny wkład w dyskusje podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019.