Lato z Marią Skłodowską-Curie: seria szkoleń KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na serię szkoleń przygotowujących do ostatnich dwóch konkursów na Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Konkursy zamykają się odpowiednio 9 września (Stypendia Indywidualne – Individual Fellowships, MSCA IF) oraz  29 września (granty na dofinansowanie programów stypendialnych – MSCA COFUND).

Najbliższe wydarzenia online:

Więcej informacji na stronie KPK.