M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Konkurs obejmuje poniższą tematykę:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NCN.

Kontakt w BOB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215.