Nabór międzynarodowych ekspertów do oceny wniosków projektowych (wszystkie dziedziny naukowe)

Litewska Rada ds. Badań Naukowych oraz Fundusz Naukowy Republiki Serbii prowadzą nabory międzynarodowych ekspertów do zespołów oceniających wnioski grantowe. Do współpracy zaproszeni są naukowcy i doświadczeni specjaliści ze wszystkich dziedzin naukowych.

LITWA
Litewska Rada ds. Badań Naukowych (Research Council of Lithuania – RCL) prowadzi nabór niezależnych ekspertów, którzy dołączą do zespołu oceniającego wnioski grantowe spływające do RCL.

Wynagrodzenie za pracę eksperta zostanie ustalone zgodnie z liczbą ocenionych wniosków i udziałem w panelach. Koszty podróży i zakwaterowania ekspertów (w razie potrzeby) również zostaną pokryte przez RCL.

Więcej informacji na temat naboru i rejestracji w bazie danych ekspertów RCL znajduje się TUTAJ,

Pytania należy kierować na adres: sonata.juciute@lmt.lt

SERBIA
Fundusz Naukowy Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia – SFRS) poszukuje międzynarodowych ekspertów we wszystkich obszarach nauki, do dwuetapowego procesu przeglądu wniosków projektowych złożonych w ramach programów finansowania SFRS.

Po zawarciu umowy recenzenci mają prawo do opłaty w wysokości 100 euro za ocenę jednego wniosku. Wszystkie opisy projektów są napisane w języku angielskim i mają objętość do 20 stron.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie SFRS.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z SFRS i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz CV w języku angielskim na adres e-mail: expert@sciencefund.gov.rs