NAWA: Przedłużone terminy naborów w programach dla naukowców

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła terminy składania wniosków w programach dla naukowców.

Przedłużone zostały następujące terminy:

  • w programie Polskie Powroty (umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia na polskich uczelniach) – do 23 kwietnia 2020;
  • w programie im. Stanisława Ulama (średnio- i długookresowe przyjazdy naukowców zagranicznych) – do 23 kwietnia 2020;
  • w programie im. prof. Franciszka Walczaka (wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru chorób cywilizacyjnych) – do 30 kwietnia 2020.

Zaktualizowane regulaminy znajdują się na stronach poszczególnych programów.

Regulamin program Polskie Powroty

Regulamin programu im. Stanisława Ulama 

Regulamin programu im. prof. Franciszka Walczaka

Kontakt 

W razie pytań związanych z programami NAW-y prosimy o kontakt o kontakt z panią Katarzyną Kozdrą
(Biuro Współpracy z Zagranicą): katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl