ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018

20 listopada 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018

Cel konkursu:

rozwój współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:
  • BIODIVERSITY: Observatories’ network on biodiversity and climate change: Coordinating data acquisition and fostering data access and transfer
  • BIOECONOMY / BIOREFINERIES: Biorefinery: Intermediate and/or high added value bioproducts
  • ICT platform for Learning and Inclusion
  • ICT for urban sustainability: Nature-based Solutions, citizen science and systemic urban planning
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Trzeci – czwarty kwartał 2018 r.
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCBiR.
Kontakt w NCBiR:
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
Dział finansowy
Kontakt w BOB:
Bartosz Brach, tel. 55 24 214, e-mail: Barotosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Magdalena Kleszczewska, tel. 55 20 743, e-mail: Magdalena.Kleszczewska@adm.uw.edu.pl