New open calls for proposals under the Justice programme!

Celem finansowania UE jest przełożenie polityk UE na wymierne rezultaty. Na 2021 r. DG JUST ogłosiła nowekonkursy w ramach programu JUSTICE. Będą finansowane projekty, które poprawią system wymiaru sprawiedliwości w UE i będą respektować wszystkie związane z nim prawa podstawowe.

Informacje o konkursach na stronie DG JUST:

1. Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (JUST-2021-JCOO).

Opening date – 9 March 2021.

Deadline for submission – 6 May 2021.

 

2 Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects (JUST-2021-EJUSTICE).

Opening date – 9 March 2021.

Deadline for submission – 6 May 2021.

 

3.  Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-2021-JTRA).

Opening date – 9 March 2021.

Deadline for submission – 6 May 2021.

 

4 Call for 4-year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of facilitating and promoting judicial cooperation in civil and/or criminal matters and/or in the area of access to justice (JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA).

Opening date – 9 March 2021.

Deadline for submission – 6 May 2021.

 

5.  Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-2021- JACC).

Opening date – 12 May 2021.

Deadline for submission – 9 September 2021.

Contacts: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Justice programme

Justice programme – FAQs

Osoby do kontaktu w BMPB: Pani Hanna Bylicka, Pan Bartosz Brach: http://bmpb.uw.edu.pl/kontakt/