New R&D commissioner aims to ‘revitalise’ European Research Area, for east and west

Zachęcamy Państwa do przeczytania wywiadu z Panią Mariyą GabrielKomisarzem ds. innowacji i młodzieży na temat jej priorytetów, które obejmują ustanowienie Europejskiej Strategii Wiedzy i zmniejszenie różnic w efektywności między Wschodem i Zachodem w zakrtesie badań, innowacji i edukacji:https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/new-rd-commissioner-aims-revitalise-european-research-area-east-and-west .

Źródło: Science Business