NORFACE – konkurs z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL)

Termin składania wniosków pełnych: 12 października 2016r., godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin składania tzw. outline proposals upłynął 30 marca 2016 r.

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL). O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

szczegóły