Nowa broszura informacyjna IPR Helpdesk

Serwis IPR Helpdesk wydał nową broszurę informacyjną pt.: „Making the most of your H2020 project. Boosting the impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation” w  celu wyjaśnienia różnic pomiędzy „komunikowaniem”, „rozpowszechnianiem” oraz „wykorzystywaniem” rezultatów projektów w programie Horyzont 2020, oraz zwiększenia skuteczności podejmowanych działań w ramach każdej z ww. kategorii.

Wszystkie osoby przygotowujące wnioski  oraz realizujące projekty w programie H2020 zachęcamy do zapoznania się z tą broszurą.