Nowe poradniki dla aplikantów MSCA COFUND

Na stronie projektu Net4Mobillity+ zostały opublikowane nowe poradniki dotyczące przygotowywania wniosków projektowych w konkursach programu COFUND Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

Poradniki są skierowane zarówno do instytucji przyjmujących doktorantów, jak i doświadczonych naukowców. Znajdują się w nich praktyczne informacje i wskazówki, m.in. jak wypełnić wniosek do aktualnie otwartego konkursu COFUND MSCA, lista błędów najczęściej popełnianych przez aplikantów oraz odniesienia do dokumentów i zaleceń Komisji Europejskiej.

Projekt Net4Mobility+ jest realizowany w ramach działań koordynacyjnych i wspierających (Coordination and Support Actions, CSA). Ma na celu wzmocnienie współpracy krajowych punktów kontaktowych programów badawczych UE oraz podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia dla instytucji i indywidualnych wnioskodawców aplikujących w konkursach Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Projekt jest realizowany od początku 2018 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Net4Mobility+ i pobrania poradnika dla instytucji aplikujących o Programy Doktoranckie oraz o Programy stypendialne dla doświadczonych naukowców