Nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki – UWERTURA 1

15 grudnia 2016 roku ogłoszono nowy konkurs – UWERTURA, którego celem jest odbycie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC. Konkurs skierowany jest do bardziej doświadczonych naukowców, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz tych, którzy realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika.

Celem programu jest wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC. Aby zdobyć niezbędne doświadczenie polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

Wnioski w konkursie UWERTURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 września 2017 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie NCN – konkurs UWERTURA