Nowy konkurs z obszaru technologii, nauk informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja**, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*, Włochy.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ORMR)

**tylko w obrębie drugiego tematu konkursu (BDSI)


Dokumentacja konkursowa:


HARMONOGRAM KONKURSU:

 • Termin składania pre-proposals: 11 stycznia 2018r.; godz. 17.00 CET
 • Zaproszenie do składania full proposals: marzec 2018r.
 • Termin składania full proposals: maj 2018 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2018 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych, udostępnionego na stronie http://www.chistera.eu/call-2017-eoi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Na etapie składania wniosku pełnego (tzw. full proposal) polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 czerwca 2017 r.: 1 EUR= 4,2071 PLN.

Kontakt:

Kontakt w BOB:

Magdalena Kleszczewska, tel. 55 20 743, e-mail: Magdalena.Kleszczewska@adm.uw.edu.pl 
Bartosz Brach, tel. 55 24 214, e-mail: Barotosz.Brach@adm.uw.edu.pl