Obchody 10-lecia ERC – Nasze mityczne dzieciństwo na Wydziale „Artes Liberales” UW

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), instytucja wspierająca twórcze projekty we wszystkich dziedzinach wiedzy, świętuje dziesięciolecie swojego istnienia.
Z tej okazji, w ramach Tygodnia ERC (ERC Week: erc.europa.eu/ERC10yrs/erc-week), zapraszamy na Wydział „Artes Liberales” UW – na spotkanie z projektem Our Mythical Childhood…, realizowanym pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak w ramach ERC Consolidator Grant (2016–2021).
Członkowie zespołu i uczestnicy związanego z grantem seminarium przedstawią pierwsze wyniki swoich badań. Następnie odbędzie się interaktywna sesja gier inspirowanych kulturą antyczną. Razem zagramy w Scrabble – oczywiście po łacinie, a także w inne znane lub zupełnie niszowe gry w polskiej wersji językowej. Będzie też można wcielić się w Homera i stworzyć własny mit.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r., w godz. 10.00-13.30, w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72 (Biała Willa).

Dokumenty do poprania: