Ogłoszenie konkursu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  1. Climate change and new urban economies;
  2. Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies;
  3. Urban public administration and services innovation;
  4. Urban data management.

Termin wstępnej, ale obowiązkowej rejestracji upływa 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Termin składania wniosków, tzw. preposals, upływa 20 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 2 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz z 2 (maksymalnie 3) chińskich zespołów naukowych.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.

więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_01_jpi_eu_china_ogloszenie