Open Office

Doceniając znaczenie relacji bezpośrednich i widząc potrzebę networkingu, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników UW do udziału w pilotażowej inicjatywie Open Office.

Począwszy od kwietnia, każda trzecia środa miesiąca będzie przestrzenią otwartą na merytoryczne spotkania i rozmowy – zarówno indywidualne, jak i burze mózgów w gronie osób zaangażowanych w realizację projektów badawczych (finansowanych ze środków zagranicznych). Analiza problemów i szukanie rozwiązań, wymiana doświadczeń mają sprzyjać sprawnej realizacji projektów i budowaniu dobrych praktyk uczelni.

Do zobaczenia!

Przejdź do formularza rejestracji online, klikając w poniższą grafikę.