OPUS 20 + LAP

Konkurs OPUS 20 + LAP otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych w ramach współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii. Partnerzy występują równolegle o środki finansowe na realizację projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Finansowanie może również obejmować przedsięwzięcia realizowane przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W ramach współpracy LAP możliwy jest także dodatkowy udział partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel.

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie NCN.

Termin składania wniosków w BMPB: 8.12.2020 r. (kontakt: Bartosz Brach, Hanna Bylicka)