Ostatnie konkursy na granty o tematyce energetycznej w programie H2020 – spotkanie informacyjne KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone ostatnim konkursom na granty o tematyce energetycznej w programie Horyzont 2020, a także na temat zmian po 2020 roku. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (punktu kontaktowego programu LIFE).

W programie spotkania:

  • wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat priorytetów i przyszłości konkursów związanych z efektywnością energetyczną;
  • informacje o ostatnich konkursach w obszarze Energia w programie Horyzont 2020;
  • prezentacja programu LIFE, który po 2020 roku rozszerzy swoje wsparcie o tematykę związaną z energią;
  • sukcesy dotychczasowych beneficjentów;
  • czas na dyskusje, pytania i rozwiewanie wątpliwości.

Rejestracja na stronie KPK.