Podwykonastwo

Koszty podwykonastwa są to koszty poniesione w ramach podzlecenia zadań merytorycznych opisanych w Aneksie 1.

Podwykonawstwo musi spełniać warunki określone a art. 13 Umowy Grantowej, w tym m.in.:

– może obejmować realizację jedynie ograniczonej części projektu

– musi odbywać się na zasadach rynkowych

Od podwykonawstwa nie nalicza się ryczałtu na koszty pośrednie.

W Programie H2020 koszty audytu nie są już kosztami podwykonawstwa.