POLONEZ 2

15 czerwca 2016 upływa termin na składanie wniosków w konkursie Polonez 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs Polonez skierowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Więcej informacji o konkursie oraz pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie https://www.ncn.gov.pl/polonez