Polonez Bis NCN

POLONEZ BIS jest skierowane do naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem w środowisku najlepszych instytucji naukowych w Polsce. Program jest otwarty dla wszystkich kandydatów niezależnie od reprezentowanej dyscypliny naukowej.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłoszone zostaną w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych będzie 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.

Otwarcie konkursu: 15.09.2021

Deadline NCN: 15.12.2021

Termin składania wniosków w BMPB: 8.12.2021

Szczegółowe informacje na temat konkursu: POLONEZ BIS oraz NCN

Kontakt w BMPB: Hanna Bylicka 22 55 24 213 hanna.bylicka@adm.uw.edu.pl; Bartosz Brach 22 55 24 215 bartosz.brach@adm.uw.edu.pl