Polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Budżet: do 500 000 zł

Koszty pośrednie: 25 % (z wyłączeniem podwykonawstwa)

Termin naboru NCBiR: 15 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR