PREMIA NA HORYZONCIE – WZÓR UMOWY

PREMIA NA HORYZONCIE – WZÓR UMOWY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło wzór umowy do programu Premia na Horyzoncie. Jednostki naukowe, które otrzymały decyzje o przyznanych środkach finansowych są zobowiązane do przesłania do ministerstwa wypełnionego wzoru umowy do dnia 26 października 2016 r.

Umowę należy przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie umowa nr (ID)/PnH/2016 „Premia na Horyzoncie”.