Priorytetowe obszary badań i współpracy (misje) w programie Horyzont Europa – spotkanie informacyjne, 13.01.2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Krajowego Punktu Kontaktowego wspólnie  z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz członkami Rad Misji UE mają przyjemność zaprosić na spotkanie online, które odbędzie się w czwartek 13 stycznia 2022 r. w godz.10:00 – 14:15.

Rejestracja na spotkanie: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he

Misje w Programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom, przed którymi obecnie stoi świat, takimi jak:  zdrowie, klimat, żywności i środowisko oraz stymulowanie rozwiązań systemowych prowadzących do przemian społecznych w tych dziedzinach.

w dn. 13 stycznia 2022 roku, podczas dnia informacyjnego, dowiedzą się Państwo jak można przekształcić zidentyfikowane przez UE wyzwania w nowe możliwości.

W spotkaniu wezmą udział Członkowie Rad Misji (Mission Boards), Członkowie Zgromadzeń przy Radach Misji (Mission Assemblies) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, odpowiedzialni za pięć misji ukierunkowanych na nastepujące wyzwania:

  • Adaptacja do zmian klimatycznych (Adaptation to Climate Change)
  • Rak (Cancer)
  • Inteligentne i  neutralne klimatycznie miasta (Climate-Neutral and Smart Cities)
  • Ocean, morza i wody (Ocean, Seas and Waters)
  • Zdrowie gleby i żywność (Soil Health and Food).

Prelegenci przybliżą cele każdej misji, ich szczegółowe obszary działania oraz przedstawią ofertę konkursową misji na 2022 rok.

Celem webinarium jest pokazanie szans i możliwości, które oferują działania zebrane w programie prac Misji UE dla polskich miast, naukowców, firm technologicznych, instytucji publicznych, stowarzyszeń, fundacji i wielu innych.

W trakcie spotkania przewidziane są sesje pytań i odpowiedzi z prelegentami dedykowane każdej z pięciu Misji.

Program spotkania

Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – oferta konkursowa Misji w HE

     
10:00 Misje w Horyzoncie Europa – film
10:05 Otwarcie spotkania Dyrektor KPK NCBR
10:10 Wprowadzenie do Misji w Horyzoncie Europa Rafał Duczmal, KPK NCBR
10:20 Misje – problemy i możliwości – panel dyskusyjny z polskimi przedstawicielami w Mission Boards i Mission Assembly

 

prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

dr hab. Marta Pogrzeba

dr inż. Klara Ramm

prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz

prof. dr hab. Konrad Rydzyński

11:00 PRZERWA
11:15 Misja Adaptation to Climate Change tbc
  Pytania i odpowiedzi
11:45 Misja Climate-Neutral and Smart Cities Matthew Baldwin, Deputy Director-General at Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE)

Mission manager for the Climate-Neutral and Smart Cities mission

  Pytania i odpowiedzi
12:15 PRZERWA
12:30 Misja Restore our Ocean and Waters Andreea Strachinescu, Head of Unit in Directorate A, Maritime Innovation, Marine Knowledge and Investment
  Pytania i odpowiedzi
13:00 Misja Soil Deal for Europe Giulia Meloni, Policy Officer, DG Research & Innovation; Mission Soil Deal for Europe Office
  Pytania i odpowiedzi
13:30 PRZERWA
13:45 Misja Cancer Annika Nowak, Head of Sector,

Cancer Mission Secretariat

  Pytania i odpowiedzi
14:15 Podsumowanie i zamknięcie spotkania

 

Źródło informacji: KPK PB UE (NCBR)