Program Horyzont 2020 – konkurs na Innovative Training Networks trwa do 17.01.2018 r. (17:00)

Szanowni Państwo,

do 17.01.2018 r. (17:00) trwa konkurs na Sieci Szkoleń Innowacyjnych (Innovative Training Networks – ITN) w Programie Horyzont 2020 – działania Marii Skłodowskiej-Curie.

Informacje o poszczególnych typach projektów finsowanych w ramach tego konkursu, tj. o:

 1. Europejskich sieciach szkoleniowych (European Training Networks – ETN), mających na celu prowadzenie wspólnych działań badawczo-szkoleniowych dla doktorantów przez co najmniej trzy instytucje partnerskie ze sektora akademickiego i pozaakademickiego,
 2. Europejskich doktoratach przemysłowych (European Industrial Doctorates – EID), mających na celu wspólne prowadzenie studiów doktoranckich przez co najmniej jedną instytucję z sektora akademickiego,  uprawnioną do przyznawania stopnia doktora, oraz co najmniej jedną instrytucję spoza sektora akademickiego – zwykle przedsiębiorstwo. Doktorancji muszą spędzić co najmniej połowę czasu w instytucji z sektora pozaakademickiego,
 3. Europejskich wspólnych studiach doktoranckich (European Joint Doctorates – EJD), które stworzyć mogą wspólnie co najmniej trzy instytucje akademickie celu kształcenia doktorantów. Po ukończeniu programu studiów wydawany jest wspólny dyplom albo dwa lub więcej dyplomów przyznających stopien doktora,
  znajdziecie Państwo na następujących stronach internetowych:
  Participant Portal (treść ogłosznenia o konkursie, dokumentacja konkursowa, link do złożenia wniosku on- line) oraz
  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.Zachęcamy Państwa również do zapozanania się z:
  – najczęściej zadawanymi przez wnioskodawców pytaniami dot. tego konkursu oraz udzielonymi na nie odpowiedziami przez ekspertów z KE: Frequently Asked Questions oraz
  – prezentacjami przedstawionymi w czasie dnia informacyjnego na temat Sieci Szkoleń Innowacyjnych, który odbył się 11.12.2017 r. w Brukseli:
  Presentations – Project life cycle

  Presentations – horizontal aspects

Konsultacji indywidulanych udziela Pani Anna Demner, tel. 22 55 24201, Anna.Demner@adm.uw.edu.pl