Program Pracy ERC na rok 2019 został opublikowany

European Research Council opublikowała z opóźnieniem Program Pracy  na rok 2019 nie wydłużając jednak terminów na składanie wniosków:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf

Konkurs na ERC Starting Grants zostanie ogłoszony 14 września, z terminem zamknięcia 17 października. Dostęp do wniosków w Participant Portal wnioskodawcy będą mieli w poniedziałek.