Przedłużony termin składania wniosków w obszarze SwafS: 23 kwietnia 2020

W związku z z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 Komisja Europejska postanowiła przesunąć termin nadsyłania wniosków w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS – Science with and for Society) z 15 kwietnia na 23 kwietnia 2020 r.

Data składania wniosków w drugim etapie dla tematów 01 i 24 nie ulega zmianie (17 listopada 2020 r.).

Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych tematów konkursowych dostępne są na portalu Funding & Tenders.

Prosimy o stałe śledzenie wiadomości na wskazanym portalu w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.