Realizacja projektów i przesunięcia terminów konkursów w kontekście epidemii COVID-19: Pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej

Na Portalu Funding and Tenders Komisja Europejska uruchomiła dział Pytań i Odpowiedzi dotyczących realizacji projektów i przesunięcia terminów konkursów w kontekście epidemii.

Poniżej najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?

Will the deadlines for Horizon 2020 calls be extended related to the COVID-19 outbreak?

Europejska Rada ds. badań naukowych (ERC) również opublikowała specjalny komunikat:
https://erc.europa.eu/news/coronavirus-business-continuity-measures-erc