REKRUTACJA na stanowisko Specjalista ds. międzynarodowych programów badawczych

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty ds. międzynarodowych programów badawczych

 Zakres obowiązków:

 • udzielanie informacji o konkursach dot. międzynarodowej współpracy badawczej, w tym dot. uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów i inicjatyw badawczych UE w ramach zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum działającego przy BMPB UW,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków na projekty badawcze we współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności w ramach Programów Ramowych UE (np. Horyzont 2020, Horyzont Europa etc.),
 • pomoc w planowaniu, kontrolowaniu i zarządzaniu realizacją powierzonych międzynarodowych projektów badawczych zgodnie z założonym harmonogramem, zakresem oraz budżetem,
 • pomoc w przygotowaniu raportów z realizacji projektów badawczych,
 • udział w kontroli finansowej projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty (audyty),
 • współpraca z partnerami zagranicznymi i instytucjami krajowymi, w tym z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań
  i Rozwoju, a także jednostkami naukowo-dydaktycznymi oraz administracyjnymi  uczelni,
 • prace administracyjne i organizacyjne,
 • inne obowiązki wynikające z działalności Biura.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność i komunikatywność,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz pracy w zespole.

Oferujemy możliwość zdobycia ciekawej specjalizacji zawodowej oraz stałego podwyższania kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia)

Termin składania ofert: do 5 lipca 2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: bmpb@adm.uw.edu.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Załącznik do ogłoszenia o pracę – specjalista w BMPB UW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (plik do pobrania)