Rozwijanie pomysłów na badania naukowe z Programem COST

Program COST jest finansowanym przez Unię Europejską programem umożliwiającym naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza jej granicami. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych oraz innych budujących sieć kontaktów działań związanych z szeroką gamą dziedzin. Tworząc przestrzeń, w której możliwy jest rozwój zarówno badaczy, jak i ich pomysłów, dąży do wykorzystania pełnego potencjału oferowanego przez naukę.

Program COST nie zapewnia środków na finansowanie badań, lecz wspiera działania związane z budowaniem sieci dotyczących projektów COST Action. Propozycje  COST Action mogą być składane w ramach prowadzonego w trybie ciągłym konkursu przez pochodzących z całej Europy i prowadzących badania w dowolnej dziedzinie naukowców.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zał. ulotce.