Sheng – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC) ogłosiły pierwszy wspólny konkurs Sheng. Jego celem jest promowanie najwyższej jakości badań w zakresie Nauk o Życiu, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz w wybranych obszarach Nauk Społecznych. W konkursie zespoły polskie i chińskie aplikują o finansowanie na realizację wspólnego projektu badawczego.

Wytyczne dotyczące polskiej części wniosku:

  • budżet: min. 250 000 PLN (nie ma górnej granicy)
  • czas trwania projektu: 36 miesięcy
  • kierownik projektu: co najmniej z tytułem dr
  • koszty pośrednie: 40%

Wniosek składa się poprzez system ZSUN/OSF. Deadline nadsyłania aplikacji do NCN: 17 września 2018r. Dokumenty do podpisu wraz z parafowaną przez jednostkę ostateczną wersją wniosku prosimy o dostarczenie do naszego Biura do 10 września. Zachęcamy równocześnie do kontaktu z BMPB w celu sprawdzenia poprawności przygotowanej aplikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie NCN. Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215.