spotkanie informacyjne – granty MSCA Postdoctoral Fellowships i MSCA Doctoral Networks (PL and ENG)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship (PF) oraz Doctoral Networks (DN).

TERMIN: 20.05.2024 godz. 10:00-12:00
MIEJSCE: on-line, platforma zoom
REJESTRACJA:

https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJMrceuvrDwrHdPyWeiputqDy5MHUWu3mv0l

Granty MSCA PF skierowane są do indywidualnych naukowców posiadających stopień doktora, którzy chcą złożyć wniosek z instytucją goszczącą z kraju członkowskiego UE, kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa lub z kraju trzeciego, niestowarzyszonego.
Nabór wniosków: 23 kwietnia 2024 – 11 września 2024

Granty MSCA DN składane są przez międzynarodowe konsorcja (uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw (w tym małych i średnich) oraz innych instytucji nieakademickich), których głównym celem jest kształcenie młodych naukowców.
Nabór wniosków: 29 maja 2024 – 27 listopada 2024

Więcej na temat obu konkursów można przeczytać na:
MSCA PF https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
MSCA DN https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks

Spotkanie skierowane jest do pracowników naukowych jak również do pracowników administracyjnych.


We invite you to an informational meeting on how to apply for Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (PF) and Doctoral Networks (DN) grants.

WHEN: 21.05.2024, TIME: 10:00-12:00 

WHERE: online, ZOOM

REGISTRATION:

https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJUkcOyqqz8pH937aIYawxWNNkNavaa7-4Mb

MSCA PF grants are aimed at individual researchers with doctoral degrees who wish to submit a proposal with a host institution from an EU member state, a Horizon Europe-associated country or a third, non-associated country.
Call for proposals: April 23, 2024 – September 11, 2024

MSCA DN grants are submitted by international consortia (universities, research institutes, companies (including small and medium-sized ones) and other non-academic institutions) whose main goal is to train young scientists.
Call for proposals: May 29, 2024 – November 27, 2024

More:

MSCA PF https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
MSCA DN https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks