Spotkanie informacyjne poświęcone programowi „Horyzont Europa” na UW, 25.02.2020

Regionalny Punkt Kontaktowy „Centrum” Programów Badawczych UE przy BMPB UW

zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE POŚWIĘCONE PROGRAMOWI „HORYZONT EUROPA”

Program „Horyzont Europa” to więcej niż tylko dziewiąty program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027. Warto już teraz zapoznać się z jego głównymi założeniami, strukturą oraz budżetem.

25 lutego 2020, godz. 09:30 – 12:00

Uniwersytet Warszawski, Kampus Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, Sala im. Brudzińskiego (parter)

 

PROGRAM SPOTKANIA

LINK DO REJESTRACJI: http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-uw-horyzont-europa/

Prosimy o zarejestrowanie się najpóźniej do piątku 21 lutego do godz. 14:00.

W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o przesłanie informacji na adres: marta.brelih-wasowska@adm.uw.edu.pl.