Stypendia ERA Fellowships ScM – Science Management dla kadry zarządzającej projektami naukowymi

Program „ERA Fellowships ScM – Science Management” został uruchomiony przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach krajowej strategii dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Jednym z założeń strategii jest rozwój współpracy w dziedzinie badań i rozwoju z państwami członkowskimi UE-13, w tym Polski.

Program „ERA Fellowships ScM – Science Management” ma na celu:

  • budowanie potencjału i kompetencji kadry zatrudnionej w instytucjach naukowych UE-13
  • tworzenie sieci kontaktów i zacieśnienie współpracy między instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami finansującymi badania naukowe i instytucjami szkolnictwa wyższego w Niemczech i krajach partnerskich.

Dla kogo:

Program jest skierowany do kadry zarządzającej projektami naukowo-badawczymi (średni szczebel zarządzania administracyjnego) z instytutów naukowo-badawczych, organizacji finansujących badania, uczelni lub innych jednostek naukowo-badawczych z państw UE-13 i Niemiec.

Wybrani w drodze konkursu stypendyści (maksymalnie 30 osób) będą miały możliwość odbycia kilkutygodniowego szkolenia wyjazdowego w instytucji goszczącej w Niemczech.

Okres trwania wyjazdu:

8-12 tygodni, między 15 stycznia 2020 r. a 31 maja 2020 r

Termin składania wniosków:

do 19 czerwca 2019

Więcej informacji:

Strona : https://www.era-fellowships.de/en/index.php

Partnering Tool – Wyszukiwarka partnerów: https://www.era-fellowships.de/en/links.php

Sekcja Pytań i Odpowiedzi: https://www.era-fellowships.de/en/faq.php