Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie: spotkanie informacyjne w ramach konkursu 2019

Regionalny Punkt Kontaktowy „CENTRUM” Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza 29 maja na spotkanie informacyjne poświęcone stypendium indywidualnym w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Data spotkania na UW:

29 maja 2019, w godz. 9:00-12:00

Miejsce:

Kampus Centralny UW, budynek Auditorium Maximum, sala konferencyjna Biura Gospodarczego UW

Program spotkania

Spotkanie poprowadzi  Anna Demner z RPK „CENTRUM” przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego.W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wymogami formalnymi, dokumentacją konkursową, kryteriami oceny i strukturą wniosku oraz dowiedzą się jak przygotować poprawny wniosek. Spotkanie zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.

Dla kogo:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane:·

  • realizacją indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w Europie lub poza jej granicami,·
  • przyjęciem stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie z innych krajów.Prosimy o przekazanie informacji do osób, które mogą być zainteresowane udziałem w spotkaniu.
Wstępny program i formularz rejestracji znajdują się na stronie:

http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-stypendia-indywidualne-marii-sklodowskiej-curie/

Ważne: Ze względów logistycznych ilość miejsc przewidzianych na spotkanie informacyjne jest ograniczona do 15 – o przyjęciu rejestracji będzie decydowała kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy Państwa do jak najszybszego wysłania formularza rejestracyjnego (nie później niż do 15 maja 2019 r.). W przypadku zainteresowania większej liczby osób RPK Centrum zorganizuje kolejne spotkanie informacyjne poświęcone stypendiom w czerwcu lub na początku lipca.

Spotkania informacyjne organizowane przez KPK:

Osoby zainteresowane tegorocznym konkursem MSCA IF mogą również wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy:

      • warsztaty dla instytucji zapraszających naukowców 24 maja ( więcej informacji tutaj)
      • spotkanie dla naukowców 31 maja (informacja odnośnie do spotkania pojawi się wkrótce na stronie KPK).

Wnioski w tegorocznym konkursie MSCA Individual Fellowships 2019 można składać do 11 września do godz. 17:00. Więcej informacji…