Stypendia na pobyt badawczy we Francji. Termin składania wniosków: 02.11.2018!

 

Stypendia Pobyt Badawczy

Termin składania wniosków : 02/11/2018!

 

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

  • Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców
  • Czas trwania: od 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku.
  • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Termin: 2 listopada roku 2018 – Godz. 14:00

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy