SUGI – Sustainable Urbanisation Global Initiative Food-Water-Energy Nexus

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt.: SUGI – Sustainable Urbanisation Global Initiative Food-Water-Energy Nexus. Konkurs organizowany jest przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Budżet konkursu: 28,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020).

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Cypr, Francja, Holandia, Japonia, Katar, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.

Wszystkich, którzy poszukują partnerów do realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach tego konkursu, zapraszamy do zarejestrowania się na stronach: LinkedIn group lub Future Earth Open network.

Dokumentacja konkursowa:

 1. SUGI Ogłoszenie konkursowe
 2. SUGI Formularz wniosku
 3. SUGI Wymogi formalne NCN
 4. SUGI Ulotka
 5. SUGI Lista kontaktowa
 6. SUGI Prezentacja

Szczegółowe informacje o konkursie

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 15 marca 2017 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20 września 2017 r.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie SUGI, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie.
 4. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 54/2016 – 9 czerwca 2016 r. (1 EUR= 4,3334 PLN)
 5. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

Joanna Komperda, tel. 12 341 9138

dr Kinga Sekerdej, tel. 12 341 9172

Więcej informacji: www.sugi-nexus.org