ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne oraz projekty wspierające, Warszawa, 30 października

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na kolejne warsztaty dotyczące przygotowania wniosków projektowych w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Warsztaty odbędą się 30 października 2019 r. w „Przestrzeni from Facebook” przy ulicy Koszykowej 61 w Warszawie, w godzinach od 10:00 do 15:00.

Warsztaty 30 października będą dotyczyć projektów: badawczo-innowacyjnych (RIA – Research and Innovation Action), innowacyjnych (IA – Innovation Action) oraz wspierających (CSA – Coordination and Support Actions).

W czasie spotkania zostaną omówione:

  • formularz administracyjny A,
  • część merytoryczna wniosku B.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ćwiczenia i przykłady w języku angielskim.

Program spotkania oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie KPK