Szkolenie ERA Chairs

W dniu 4 września Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków w konkursie WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs

Szkolenie będzie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej zostaną omówione ogólne zasady konkursu, poszczególne punkty części merytorycznej, najczęściej popełniane błędy oraz zasady tworzenia budżetu. Podczas drugiej części szkolenia, swoimi doświadczeniami z realizacji projektów ERA Chairs podzielą się koordynatorzy projektu MOSAiC z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz ERA Chair Holder w projekcie CREATE z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Planowany jest również udział ewaluatora oceniającego wnioski ERA Chairs. Pełna agenda.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja: strona KPK.